Naší prioritou je kvalitní práce a spokojenost klientů

Firemní aktuality

Dotace 2014 - 2020

Pro Českou republiku je na toto období k dispozici z Evropských strukturálních a investičních fondů cca 20,5 mld EUR (přes 517 miliard korun).

Nabídka vzdělávacích kurzů pro obyvatele v Jihočeském kraji

V rámci projektu „Inovace v dalším vzdělávání venkovských oblastí\" byly vyvinuty kurzy, které jsou zaměřeny na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomicky aktivních obyvatel venkova.

Dotační poradenství Dotační poradenství

Poskytujeme komplexní služby při přípravě a realizaci projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie.

Analýzy a studie Analýzy a studie

Zpracováváme analytické dokumenty, tvoříme rozvojové strategie a studie, sestavujeme koncepce.

Kurzy a školení Kurzy a školení

Nabízíme kurzy zaměřené na "měkké dovednosti", PC dovednosti a poskytujeme jazykové vzdělávání.

Agentura práce Agentura práce

Nabízíme služby z oblasti lidských zdrojů - personálního poradenství a zprostředkování zaměstnání.

IT Řešení IT Řešení

Komplexní řešení v oblasti ITšité na míru vašeho businesu.