Realizujeme projekty vlastní i na bázi partnerství

Firemní aktuality

Dotace z EU 2021 - 2027

Pro Českou republiku je na toto období k dispozici z Evropských fondů přes 550 mld. Kč. Prostředky z těchto fondů mají zájemci možnost čerpat skrze jednotlivé operační programy.

Dotační poradenství Dotační poradenství

Poskytujeme komplexní služby při přípravě a realizaci projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie.

Analýzy a studie Analýzy a studie

Zpracováváme analytické dokumenty, tvoříme rozvojové strategie a studie, sestavujeme koncepce.

Kurzy a školení Kurzy a školení

Nabízíme kurzy zaměřené na "měkké dovednosti", PC dovednosti a poskytujeme jazykové vzdělávání.

Agentura práce Agentura práce

Nabízíme služby z oblasti lidských zdrojů - personálního poradenství a zprostředkování zaměstnání.

IT Řešení IT Řešení

Komplexní řešení v oblasti ITšité na míru vašeho businesu.