Vztahy s klienty budujeme na vzájemném partnerství, důvěře a fair-play 

Firemní aktuality

Dotace z EU 2021 - 2027

Pro Českou republiku je na toto období k dispozici z Evropských fondů přes 550 mld. Kč. Prostředky z těchto fondů mají zájemci možnost čerpat skrze jednotlivé operační programy.