Firemní aktuality

Dotace 2014 - 2020

Pro Českou republiku je na toto období k dispozici z Evropských strukturálních a investičních fondů cca 20,5 mld EUR (přes 517 miliard korun).

Nabídka vzdělávacích kurzů pro obyvatele v Jihočeském kraji

V rámci projektu „Inovace v dalším vzdělávání venkovských oblastí\" byly vyvinuty kurzy, které jsou zaměřeny na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomicky aktivních obyvatel venkova.